Projekt Ekologická výchova ve skautských oddílech

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, PARDUBICKÝ KRAJ, z.s. je v období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 realizátorem projektu Environmentální výchova ve skautských oddílech  (77-FN-066)

logo-eko

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Cílem projektu je prohloubit environmentální výchovu a vzdělání ve skautských oddílech v Pardubickém kraji prostřednictvím jejich vedoucích, tak aby byli schopni samostatně realizovat ekovýchovné programy ve svých dětských oddílech. Projekt staví na více než desetileté tradici podobných aktivit v kraji a snaží se zaplnit „mezeru“ v environmentálním vzdělání v současném skautingu. Mezi aktivity projektu patří rozmanité workshopy, terénní exkurze, vydání příručky a doplňování informačních zdrojů. Cílovou skupinou je cca 500 vedoucích oddílů a odborných pracovníků, nepřímo pak asi 3000 dětí v oddílech.

Tento projekt byl v rámci 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace v prioritní oblasti 4 (Ochrana životního prostředí a klimatické změny) podpořen grantem ve výši 301 172 Kč.

Mezi konkrétní aktivity, které jsou součástí projektu, patří:

  • Ekovýchovné workshopy, realizované především v rámci vzdělávacích akcí Stříbrná  řeka
  • Nové vydání příručky o právu životního prostředí pro potřeby skautských oddílů a středisek
  • Výrazné rozšíření knihovničky přírodovědné literatury, kterou má Junák, Pardubický kraj k dispozici

Mezi další aktivity, které s projektem úzce souvisejí, patří:

  • Nabídka přírodovědných programů a vycházek „na klíč“ pro jednotlivé oddíly, střediska, rádcovské aj. kurzy v kraji
  • Vzdělávací workshop pro lektory Stříbrné řeky v Hradci Králové
  • Prezentační a vzdělávací setkání pro zájemce o ekologickou výchovu z řad vedení oddílů na setkání vedení středisek v říjnu 2015

projekt_cisla


So start https://pro-essay-writer.com/ your search early in february and march