Příručka o právu a přírodě

Jak se přírody a našeho vztahu k ní dotýkají zákony a vyhlášky? Odpovědi přináší publikace „Činnost dětských organizací v přírodě – právní souvislosti ochrany životního prostředí“. Junák – Pardubický kraj vydal díky projektu třetí doplněné vydání této příručky určené pro vedoucí oddílů, táborů a organizačních jednotek Junáka v Pardubickém kraji.

Příručka seznámí čtenáře s následujícími skupinami právních norem v oblasti životního prostředí:

  1. předpisy představující jisté restrikce pro činnost (zakázané činnosti v lesích, ochranné podmínky zvláště chráněných území, nakládání s vodami…)
  2. předpisy a pravidla upravující komunikaci s orgány ochrany životního prostředí,
  3. předpisy umožňující získat informace o životním prostředí od příslušných subjektů
  4. předpisy umožňující se zapojit do rozhodování ve věcech životního prostředí

Příručku vydalo nakladatelství Wolters Kluwer. Kniha je od února 2016 distribuována všem oddílům a střediskům Junáka v Pardubickém kraji a také účastníkům a lektorům krajem pořádaných vzdělávacích akcí.

„Oproti stávajícím dvěma vydáním původní příručky bude zaktualizována a rozšířena zejména v části věnující se ochraně dřevin a účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí. Příručka má význam jak pro běžné využití vedoucích dětských skautských kolektivů, aby si při své činnosti byli vědomi právních omezení činností v přírodě, tak poskytuje návod, jak efektivně jednat s orgány veřejné správy a aktivně se zapojit do ochrany životního prostředí,“ uvedl autor publikace Tomáš Vítek.

prirucka1 prirucka2


Edu 5 year trend composite act score year observe there 2004 2005 2006 2007 2008 2009 act score 15 22 23 23 23 20 don’t know your act score