Přírodovědná knihovnička

Jednou z aktivit projektu bylo i výrazné rozšíření knihovničky přírodovědné literatury, kterou má Junák, Pardubický kraj k dispozici. Ta byla díky projektu rozšířena na současných téměř 120 svazků z oborů botanika, zoologie, ekologie, geologie, ochrana životního prostředí, krajinná ekologie, metodika ekologické výchovy.

Umístěna je sídle Junáka, Pardubického kraje na ul. Jana Palacha 324, Pardubice.

Pokud se chcete dozvědět, co všechno v knihovničce najdete, podívejte se na seznam titulů.

Kontakt pro výpůjčky: tomas.vitek@skaut.cz

ekoknihovna5 ekoknihovna1 ekoknihovna2 ekoknihovna4 ekoknihovna3


It’s nice to be able to take a few minutes and just talk about what’s going on https://domyhomework.guru/ that day or just talk about life in general