Vítejte!

Junák - český skaut, Pardubický kraj, z.s. je pobočným spolkem Junáka – českého skauta, z.s., s právní subjektivitou. Vznikl v roce 2000 v souvislosti se změnami v územně správním členění státu a vznikem krajů v čele s Krajskými úřady.

Junák - český skaut, Pardubický kraj, z.s. je v souladu s vnitřními předpisy Junáka nadřízenou jednotkou všem organizačním jednotkám v Pardubickém kraji (tj. střediskům a okresům). Je řízen Krajskou radou Junáka (KRJ). Ta zajišťuje zabezpečování agendy přenesené z ústředí Junáka, provoz a správu kraje a zabezpečuje servis pro podřízené jednotky.

Junák - český skaut, Pardubický kraj, z.s. existuje již od roku 2000, Krajská rada Junáka Pardubického kraje zahájila v lednu 2011 čtvrté funkční období.